Pod pojęciem „odszkodowanie” kryje się wiele świadczeń. Najczęstsze zostały przestawione przy poszczególnych wypadkach, a tu prezentujemy ich zbiorczą listę.

 

Zwroty kosztów

 •  zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
 •  zwrot utraconych dochodów (zarobków)
 •  zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych
 •  zwrot kosztów naprawy pojazdu
 •  zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego
 •  zwrot kosztów dodatkowych badań technicznych pojazdu
 •  zwrot kosztów przystosowania pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych
 • zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu (np. wózek inwalidzki, protezy, aparat słuchowy)
 • zwrot kosztów zniszczonej odzieży
 • zwrot kosztów przyuczenia do nowego zawodu
 • zwrot kosztów opieki osoby trzeciej
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • koszty ratowania mienia

Renty

 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • renta z tytułu utraconych widoków na przyszłość
 • renta alimentacyjna po zmarłym dla żony, dzieci i innych osób, którym zmarły dostarczał środki utrzymania
 • renta rodzinna z ZUS/KRUS

​Zadośćuczynienia pieniężne

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę np: dla uczestnika wypadku komunikacyjnego
 • zadośćuczynienie pieniężne po śmierci osoby bliskiej

​Odszkodowania

 • stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia systuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej
 • pełne odszkodowanie za utracone mienie
 • odszkodowanie z UFG ( Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
 • odszkodowanie z ubezpieczenia NNW
 • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie
 • odszkodowanie z ubezpieczenia grupowego pracowniczego
 • odszkodowanie z ZUS/ KRUS
 • odszkodowanie za spadek wartości handlowej pojazdu po wypadku

 


Polskie Centrum Odszkodowań
ul. Norwida 4, 77-400 Złotów
tel: +48 690 662 169
e-mail: biuro.odszkodowania@onet.pl

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy