Wypadek samochodowy

Miałem wypadek – co dalej?

Gdy na miejsce zdarzenia została wezwana policja, a więc obowiązkowo gdy ktoś został ranny, warto poprosić o sporządzenie notatki policyjnej o wypadku. Jeżeli policja nie ma możliwości wydania takiej notatki od ręki, ważne aby samemu uzyskać informacje:

 

 • gdzie pojazd sprawcy ma zawarte ubezpieczenie OC
 • jak nazywa się sprawca
 • jaki jest numer rejestracyjny, marka oraz model samochodu sprawcy
 • w jakiej komendzie policji będzie można uzyskać notatkę w późniejszym terminie

 

Czasami nawet gdy nie ma ofiar i nikt z uczestników wypadku nie jest ranny warto zadzwonić po policję. Sprawca w dniu wypadku może złożyć oświadczenie na piśmie o swojej winie, a następnego dnia je odwołać tłumacząc się, że był w szoku. Aby dodatkowo się zabezpieczyć do oświadczenia o kolizji możemy też dopisać oświadczenia świadków i ich dane kontaktowe oraz wykonać zdjęcia z miejsca zdarzenia.

 

Szkoda w pojeździe

Nie pozwól sobie wmówić, że przy każdym uszkodzeniu samochodu wieloletniego należy się zwrot tylko w takiej wysokości w jakiej kształtują się ceny części używanych bądź tańszych zamienników. W wielu przypadkach zakład ubezpieczeń nie ma prawa używać w kalkulacji cen części nieoryginalnych.

Co jeszcze możemy uzyskać oprócz kosztów naprawy?

 • utracone dochody, jeżeli auto było nam niezbędne do wykonywania pracy
 • koszty najmu pojazdu zastępczego -  także gdy auto nie było wykorzystywane w związku z pracą (sporządźmy stosowne umowy najmu)
 • odszkodowanie za spadek wartości handlowej samochodu po wypadku
 • odszkodowanie za zniszczone mienie znajdujące się w środku pojazdu

 

Osoba ranna

Pamiętajmy, ze jeżeli miałoby ucierpieć na tym nasze zdrowie, nie musimy czekać w długich kolejkach do NFZ. Jeżeli korzystamy z leczenia specjalistycznego lub rehabilitacji w placówkach i gabinetach prywatnych koniecznie zbierajmy wszelkie faktury, rachunki i dowody zapłaty. Podobnie gdy kupujemy leki czy sprzęt ortopedyczny poprośmy sprzedawcę aby wystawił fakturę lub rachunek na nazwisko poszkodowanego. Należy również zachować bilety dojazdów do placówek medycznych (nasze oraz osób nas odwiedzających) lub notować liczbę przebytych kilometrów samochodem prywatnym. Katalog świadczeń jakie należą się osobie rannej możemy znaleźć tutaj.

Podstawą do uzyskania odszkodowania za uszkodzenie ciała jest zawsze pełna dokumentacja medyczna.

 

 

Śmierć osoby bliskiej

Tak traumatyczne przeżycie jakim jest utrata bliskiej osoby powoduje w naszym życiu wiele ujemnych następstw nie tylko w sferze emocjonalnej. Często zmarły był jedną z osób utrzymujących całą rodzinę, a czasami wręcz jedyną. Ponadto koszty pogrzebu są coraz większe, a sam zasiłek pogrzebowy rzadko kiedy wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków.

Czego w takiej sytuacji możemy się domagać?

 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny (znaczenie ma faktyczny stopień zażyłości a nie więzy pokrewieństwa)
 • stosownego odszkodowania za śmierć bliskiej osoby
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu
 • zasiłku pogrzebowego z ZUS
 • renty odszkodowawczej
 • renty rodzinnej z ZUS
 • jednorazowego odszkodowanie z tytułu śmierci poszkodowanego przy pracy z ZUS (wypadek przy pracy)

Polskie Centrum Odszkodowań
ul. Norwida 4, 77-400 Złotów
tel: +48 690 662 169
e-mail: biuro.odszkodowania@onet.pl

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy