Potrącenie pieszego

Odszkodowanie za potrącenie pieszego wypłacane jest z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku. Jeżeli sprawca wypadku był nieubezpieczony lub kierowca zbiegł z miejsca wypadku wówczas odszkodowanie może zostać wypłacone z UFG.

 

Czy konieczny jest prawomocny wyrok karny?

Nie, jeżeli idąc jako pieszy potrąci nas samochód, nie musimy udowadniać, że była to wina kierowcy  i czekać na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd karny. Oczywiście o ile wina nie leży po stronie nas samych, osoby trzeciej lub siły wyższej . Odpowiedzialność w tym przypadku kształtuje się na zasadzie ryzyka i nie jest konieczne udowodnienie winy sprawcy zgodnie z art. 436 § 1 k.c.

 

Byłem nietrzeźwy i potrącił mnie samochód

Stan nietrzeźwości może być przyczyną zmniejszenia odszkodowania lub odmowy wypłaty tylko wtedy jeżeli to my spowodowaliśmy wypadek i jednocześnie kierowca pojazdu nie naruszył żadnych przepisów.

 

Z jakimi roszczeniami  może wystąpić pieszy?

 • zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji
 • utracone dochody oraz przystosowanie do nowego zawodu
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
 • renta po wypadku drogowym
 • zniszczone rzeczy osobiste

 

Osoba ranna

Pamiętajmy, ze jeżeli miałoby ucierpieć na tym nasze zdrowie, nie musimy czekać w długich kolejkach do NFZ. Jeżeli korzystamy z leczenia specjalistycznego lub rehabilitacji w placówkach i gabinetach prywatnych koniecznie zbierajmy wszelkie faktury, rachunki i dowody zapłaty. Podobnie gdy kupujemy leki czy sprzęt ortopedyczny poprośmy sprzedawcę aby wystawił fakturę lub rachunek na nazwisko poszkodowanego. Należy również zachować bilety dojazdów do placówek medycznych (nasze oraz osób nas odwiedzających) lub notować liczbę przebytych kilometrów samochodem prywatnym. Katalog świadczeń jakie należą się osobie rannej możemy znaleźć tutaj.

Podstawą do uzyskania odszkodowania za uszkodzenie ciała jest zawsze pełna dokumentacja medyczna.

 

 

Śmierć osoby bliskiej

Tak traumatyczne przeżycie jakim jest utrata bliskiej osoby powoduje w naszym życiu wiele ujemnych następstw nie tylko w sferze emocjonalnej. Często zmarły był jedną z osób utrzymujących całą rodzinę, a czasami wręcz jedyną. Ponadto koszty pogrzebu są coraz większe, a sam zasiłek pogrzebowy rzadko kiedy wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków.

Czego w takiej sytuacji możemy się domagać?

 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny (znaczenie ma faktyczny stopień zażyłości, a nie więzy pokrewieństwa)
 • stosownego odszkodowania za śmierć bliskiej osoby
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu
 • zasiłku pogrzebowego z ZUS
 • renty odszkodowawczej
 • renty rodzinnej z ZUS

Polskie Centrum Odszkodowań
ul. Norwida 4, 77-400 Złotów
tel: +48 690 662 169
e-mail: biuro.odszkodowania@onet.pl

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy