Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Nie ma takich pieniędzy, które wynagrodziłyby nam utratę bliskiej osoby, szczególnie jeżeli ginie nagle, na skutek wypadku, często młodo i zbyt szybko. Jednakże ustawodawca nowelizacją z 2008r. wprowadził do kodeksu cywilnego instytucję zadośćuczynienia pieniężnego dla bliskich zmarłego, co zmusiło nas oraz sądy do podjęcia próby wycenienia ludzkiego życia.

 

 

Zazwyczaj pierwszym świadczeniem po które sięga rodzina zmarłego jest zasiłek pogrzebowy. Mało kto wie, że nawet w sytuacji gdy został on przyznany z ZUS, ten kto poniósł koszty pogrzebu może domagać się zwrotu kosztów także od podmiotu odpowiedzialnego za śmierć bliskiej nam osoby. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zasiłek pogrzebowy nie podlega uwzględnieniu przy określaniu wysokości odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu. Zakłady ubezpieczeń nie mają prawa pomniejszać odszkodowania o kwotę zasiłku pogrzebowego z ZUS.

Kolejnym świadczeniem jest renta. Pomijając rentę rodzinną z ZUS, osoby względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać renty od zobowiązanego do naprawienia szkody. Takiej samej renty mogą żądać inne bliskie osoby, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

Sąd może ponadto przyznać stosowne odszkodowanie najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Chodzi tu o sytuację majątkową i ekonomiczną. Co ciekawe, nie mają znaczenia więzy pokrewieństwa, a jedynie faktyczna zażyłość między zmarłym, a daną osobą. Świadczenie to może otrzymać także konkubent, jeżeli tworzył ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe. Stosowne odszkodowanie jest roszczeniem samodzielnym. Jeśli zmarły był głową rodziny i głównym jej żywicielem, to zarówno żona jak i wszystkie dzieci mają własne, indywidualne roszczenie tego typu. Każdy z osobna może domagać się np:  50.000 zł.

 

Zadośćuczynienie pieniężne za śmierć

 

Ostatnim świadczeniem jest zadośćuczynienie za szeroko rozumianą krzywdę, jaka dotyka człowiek po stracie bliskiej osoby. Inne kryteria brane są pod uwagę w sytuacji, gdy ginie małe dziecko, inne gdy umiera rodzic czy gdy odchodzi współmałżonek. Nie ma prostego przelicznika. Poczucie osamotnienia, nieumiejętność czerpania radości z życia, trauma oraz bezpowrotnie zaprzepaszczone plany i marzenia to tylko niektóre z negatywnych następstw które należy uwzględnić. Dla przykładu Marta Kaczyńska oraz pozostałe rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, otrzymali po 250.000 zł tytułem zadośćuczynienia. Marta, jako że straciła oboje rodziców dostała razem pół miliona złotych. Kobieta, która będąc w 34 tygodniu ciąży uczestniczyła w wypadku i urodziła martwe dziecko otrzymała 100.000 zł, a ojciec dziecka 67.000 zł. Inny przykład – pijany kierowca śmiertelnie potrąca 19 – letniego Andrzeja. Sąd przyznaje rodzicom 270.000 zł, a dwójce rodzeństwa po 115.000 zł zadośćuczynienia. Kolejna sprawa - młoda mężatka kilka miesięcy po ślubie zostaje wdową. Ubezpieczyciel daje jej 20.000 zł. Sąd w Rzeszowie przyznaje dopłatę w wysokości 230.000 zł. Powyższe przykłady pokazują, że warto próbować. Zakłady ubezpieczeń zawsze będą starały się minimalizować swoje koszty, a tym samym proponować znacznie zaniżone odszkodowania. Jedno jest pewne, z roku na rok sądy zasądzają coraz to większe kwoty. Chociaż instytucja zadośćuczynienia za śmierć została wprowadzona dopiero w 2008r. to ma ona zastosowanie także do zdarzeń śmiertelnych z przed tej daty.

Jeżeli stracili Państwo bliską osobę w wypadku samochodowym, na skutek błędu w szpitalu czy w innym nieszcześliwym wypadku zapraszamy na bezpłatną konsultację. Prawo daje nam możliwość uzyskania bardzo dużych kwot tytułem odszkodowania za śmierć.

 

Anna Podmokły

Prawnik


Polskie Centrum Odszkodowań
ul. Norwida 4, 77-400 Złotów
tel: +48 690 662 169
e-mail: biuro.odszkodowania@onet.pl

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy